Prejsť na obsah
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva

Riaditeľ ústavu:
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
tel.: +421 2 210 22 306

Zástupca riaditeľa ústavu:
doc. Ing. Peter Lacko, PhD.
Mgr. Alena Martonová, PhD.

Tajomníčka ústavu:
Mgr. Eva Džupinová, PhD.
tel.: +421 2 210 22 311
miestnosť 3.11

Asistentka UXI výskumného centra:
Mgr. Ľubica Jančaťová
tel.: +421 2 210 22 312
miestnosť 3.12

Organizačné oddelenie:
Zuzana Macková
tel.: +421 2 210 22 306
miestnosť 3.06


Profesori:
BIELIKOVÁ, Mária, prof., Ing., PhD.
KRÁLOVIČ, Rastislav, prof., RNDr., PhD.
MOLNÁR, Ľudovít, prof. emer., RNDr., DrSc.
NÁVRAT, Pavol, prof., Ing., PhD.

Docenti:
CHUDÁ, Daniela, doc., Mgr., PhD.
KOMPAN, Michal, doc., Ing., PhD.
LACKO, Peter, doc., Ing., PhD.
LUCKÁ, Mária, doc., RNDr., PhD.
POLÁŠEK, Ivan, doc., Ing., PhD.
ROZINAJOVÁ, Viera, doc., Ing., PhD.
ŠIMKO, Marián, doc., Ing., PhD.
VRANIĆ, Valentino, doc., Ing., PhD.

Odborní asistenti:
ANDREJČÍKOVÁ, Nadežda, Ing., PhD. (čiastočný úväzok)
BARLA, Michal, Ing., PhD. (čiastočný úväzok)
BEČKA, Martin, Mgr., PhD.
BLŠTÁK, Miroslav, Ing., PhD.
BOU EZZEDDINE, Anna, RNDr., PhD.
BÖHM, Radoslav, RNDr., PhD.
GRMANOVÁ, Gabriela, Mgr., PhD.
JAKUBÍK, Jaroslav, Ing., PhD.
KAPUSTÍK, Ivan, Ing.
KRAMÁR, Tomáš, Ing., PhD.
KURIC, Eduard, Ing., PhD.
LANG, Ján, Ing., PhD.
MALKIN ONDIK, Irina, Mgr., PhD.
MARTONOVÁ, Alena, Mgr., PhD.
MÓRO, Róbert, Ing., PhD.
NAGYOVÁ, Ingrid, RNDr., PhD.
POTOČNÝ Marián, Mgr.
POVAŽANOVÁ, Anna, Ing. (čiastočný uväzok)
RÁSTOČNÝ, Karol, Ing., PhD.
SRBA, Ivan, Ing., PhD.
ŠIMKO, Jakub, Ing., PhD.
ŠALOUN, Petr, doc., RNDr., Ph.D.
TVAROŽEK, Jozef, Mgr., PhD.
WINCZER, Michal, RNDr., PhD.

Výskumní pracovníci:
BURDA, Kamil, Ing.
DEMČÁK, Peter, Ing.
HLAVÁČ, Patrik, Ing.
KAŠŠÁK, Ondrej, Ing. PhD.
KONÔPKA, Martin, Ing.
PETRÍK, Juraj, Ing.
ŠEVCECH, Jakub, Ing., PhD.
VINCÚR, Juraj, Ing.
VRABLECOVÁ, Petra, Ing.

Ďalší spolupracovníci:
BENEDIGOVÁ, Michaela, Mgr., MBA, PhD.
BUREŠ, Miroslav, Ing.
FECIĽAK, Peter, Ing., PhD.
GALAJDA, Miroslav, Mgr.
GAVULIAK, Roman, Ing., PhD.
HERETTIK, Anton, doc., Mgr., PhD.
HOLUB, Michal, Ong.
KIANIČKA, Pavol, Mgr.
KORDÍK, Pavel, doc., Ing., Ph.D.
KOVÁR, Tomáš, Ing.
KRÁTKY, Peter, Ing., PhD.
MORÁVEK, Martin, Ing.
POSPÍCHAL, Jiří, prof., RNDR., DrSc.
SLÁDEK, Richard, Ing.
STEINBERGER, Jozef, doc., Ing., Ph.D.
ŠAJGALÍK, Márius, Ing., PhD.
UHRÍK, Martin, Ing.
VINAŘ, Tomáš, Mgr.

Študenti doktorandského štúdia:
BURDA, Kamil, Ing.
FARKAŠ, Michal, Ing.
GAŠPAR, Peter, Ing.
HLAVÁČ, Patrik, Ing.
JAFARI, Pooria, MSc., M.Sc.
JARÁBEK, Tomáš, Mgr.
KONÔPKA, Martin, Ing.
LABAJ, Martin, Ing.
LÓDERER, Marek, Ing.
LOEBL, Jaroslav, Ing.
MOCKO, Martin, Ing.
PECÁR, Samuel, Ing.
PETRÍK, Juraj, Ing.
PIKULIAK, Matúš, Ing.
POMFFYOVÁ, Miriama, Ing.
RÁC, Miroslav, Ing.
SITARČÍK, Jozef, Ing.
STUPAVSKÝ, Igor, Ing.
SULAIMAN, Khail, Waheedullah, Ing., M.Sc.
VINCÚR, Juraj, Ing.
VRABLECOVÁ, Petra, Ing.