Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

Riaditeľ ústavu:
doc. Ing. Peter Lacko, PhD.
tel.: +421 2 210 22 306

Zástupca riaditeľa ústavu:
doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
doc. Ing. Michal Kompan, PhD.

Tajomníčka ústavu:
Mgr. Eva Beláková, PhD.
tel.: +421 2 210 22 311
miestnosť 3.11

Asistentka UXI výskumného centra:
Mgr. Ľubica Jančaťová
tel.: +421 2 210 22 312
miestnosť 3.12

Asistentka riaditeľa ústavu:
Zuzana Macková
tel.: +421 2 210 22 306
miestnosť 3.06


Profesori:
JANIŠ, Vladimír, prof., RNDr., CSc. (čiastočný úväzok)
LUCKÁ, Mária, prof., RNDr., PhD.
MOLNÁR, Ľudovít, prof. emer., RNDr., DrSc.
NÁVRAT, Pavol, prof., Ing., PhD.

Docenti:
BOU EZZEDDINE, Anna, doc., RNDr., PhD.
CHUDÁ, Daniela, doc., Mgr., PhD.
KOMPAN, Michal, doc., Ing., PhD.
LACKO, Peter, doc., Ing., PhD.
POLÁŠEK, Ivan, doc., Ing., PhD.
ROZINAJOVÁ, Viera, doc., Ing., PhD.
ŠIMKO, Marián, doc., Ing., PhD.
ŠIMKO, Jakub, doc., Ing., PhD.
VRANIĆ, Valentino, doc., Ing., PhD.

Odborní asistenti:
ANDREJČÍKOVÁ, Nadežda, Ing., PhD. (čiastočný úväzok)
BARLA, Michal, Ing., PhD. (čiastočný úväzok)
BLŠTÁK, Miroslav, Ing., PhD.
GRMANOVÁ, Gabriela, Mgr., PhD.
HRČKOVÁ, Andrea, Mgr., PhD.
KAPUSTÍK, Ivan, Ing.
KAŠŠÁK, Ondrej, Ing., PhD. (čiastočný úväzok)
KRAMÁR, Tomáš, Ing., PhD. (čiastočný úväzok)
KURIC, Eduard, Ing., PhD.
LANG, Ján, Ing., PhD.
LEKAVÝ, Marián, Ing., PhD. (čiastočný úväzok)
MALKIN ONDIK, Irina, Mgr., PhD.
MARTONOVÁ, Alena, Mgr., PhD.
MÓRO, Róbert, Ing., PhD.
NAGYOVÁ, Ingrid, RNDr., PhD.
POVAŽANOVÁ, Anna, Ing. (čiastočný uväzok)
RÁSTOČNÝ, Karol, Ing., PhD.
SRBA, Ivan, Ing., PhD.
TVAROŽEK, Jozef, Mgr., PhD.

Výskumní pracovníci:
DEMČÁK, Peter, Ing. (čiastočný úväzok)
KLOSKA, Matej, Ing. (čiastočný úväzok)
KONÔPKA, Martin, Ing.
LABAJ, Martin, Ing.
LEHOCKI, Fedor, Ing., PhD.
LÓDERER, Marek, Ing.
ŠEVCECH, Jakub, Ing., PhD.
TOMLEIN, Matúš, Ing., PhD. (čiastočný úväzok)
VRABLECOVÁ, Petra, Ing., PhD.

Ďalší spolupracovníci:
BABINCOVÁ, Danka, PhDr.
BEČKA, Martin, Mgr., PhD.
BENEDIGOVÁ, Michaela, Mgr., MBA, PhD.
BÖHM, Radoslav, RNDr., PhD.
ČIPKOVÁ, Karla, RNDr., PhD.
DOMONKOS, Tomáš, Ing.
FALBOVÁ, Lucia, Mgr.
FERKO, Michal, Ing.
FRIČ, Pavol, Ing., PhD.
GÁBRIŠOVÁ, Henrieta, Mgr., PhD.
GAVULIAK, Roman, Ing., PhD.
GNIPOVÁ, Marta, RNDr.
GRISÁKOVÁ, Nora, Ing., PhD.
GROŠEK, Otokar, prof., RNDr., PhD.
HERETIK, Anton, doc., Mgr., PhD.
JAKUBÍK, Jaroslav, Ing., PhD.
KALICKÁ, Jana, doc., RNDr., PhD.
KAZIČKA, Roman, Ing., PhD.
KNOR, Martin, prof., RNDr., PhD.
KRAJČOVIČ, Dušan, Ing., PhD.
KRAMMER, Peter, Ing.
KRÁLOVIČ, Rastislav, prof., RNDr., PhD.
KRÁTKY, Peter, Ing., PhD.
MARKO, Martin, Ing.
MINARECHOVÁ, Zuzana, Ing., PhD.
MIŤKOVÁ,Veronika, Ing.
PAPULA, Jozef, prof., Ing., PhD.
POTOČNÝ Marián, Mgr.
SCHRAGGEOVÁ, Milica, doc., PhDr., PhD.
SUCHAL, Ján, Ing.
ŠALOUN, Petr, doc., RNDr., Ph.D.
ŠIAGIOVÁ, Jana, doc., RNDr., PhD.
ŠOLTÉSOVÁ, Danica, Mgr., PhD.
UNGER, Milan, Ing., PhD.
WINCZER, Michal, RNDr., PhD.
ZAJKO, Marián, doc., Ing., PhD.
ZELENKA, Ján, Ing.

Študenti doktorandského štúdia:
BURDA, Kamil, Ing.
ČEGIŇ, Ján, Ing.
FARKAŠ, Michal, Ing.
FRŤALA, Tomáš, Ing. (ext.)
GAŠPAR, Peter, Ing.
HLAVÁČ, Patrik, Ing.
HUCKO, Michal, Ing.
JANČOK, Vladimír, Mgr. (ext.)
JÁNOŠ, Igor, Ing. (ext.)
JARÁBEK, Tomáš, Mgr.
KLOSKA, Matej, Ing. (ext.)
MACKO, Peter, Ing. (ext.)
MOCKO, Martin, Ing.
PECÁR, Samuel, Ing.
PECHER, Branislav, Ing.
PETRÍK, Juraj, Ing.
PIKULIAK, Matúš, Ing.
POMFFYOVÁ, Miriama, Ing.
RÁC, Miroslav, Ing.
RAK, Márius, Ing.
SITARČÍK, Jozef, Ing.
STUPAVSKÝ, Igor, Ing.
SULAIMAN, Khail, Waheedullah, Ing., M.Sc.
ŠTEFANCOVÁ, Elena, Ing.
VINCÚR, Juraj, Ing.
VÍTEK, Andrej, Ing.