Prejsť na obsah
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva

Riaditeľ ústavu:
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
tel.: +421 2 210 22 306

Zástupca riaditeľa ústavu:
Ing. Peter Lacko, PhD.
Mgr. Alena Martonová, PhD.

Tajomníčka ústavu:
Mgr. Eva Džupinová, PhD.
tel.: +421 2 210 22 311
miestnosť 3.11

Asistentka UXI výskumného centra:
Mgr. Ľubica Jančaťová
tel.: +421 2 210 22 312
miestnosť 3.12

Organizačné oddelenie:
Zuzana Macková
tel.: +421 2 210 22 306
miestnosť 3.06


Profesori:
BIELIKOVÁ, Mária, prof., Ing., PhD.
NÁVRAT, Pavol, prof., Ing., PhD.

Docenti:
CHUDÁ, Daniela, doc., Mgr., PhD.
KOMPAN, Michal, doc., Ing., PhD.
LACKO, Peter, doc., Ing., PhD.
LUCKÁ, Mária, doc., RNDr., PhD.
POLÁŠEK, Ivan, doc., Ing., PhD.
ROZINAJOVÁ, Viera, doc., Ing., PhD.
ŠIMKO, Marián, doc., Ing., PhD.
VRANIĆ, Valentino, doc., Ing., PhD.

Odborní asistenti:
ANDREJČÍKOVÁ, Nadežda, Ing., PhD. (čiastočný úväzok)
BARLA, Michal, Ing., PhD. (čiastočný úväzok)
BOU EZZEDDINE, Anna, RNDr., PhD.
GRMANOVÁ, Gabriela, Mgr., PhD.
KAPUSTÍK, Ivan, Ing.
KURIC, Eduard, Ing., PhD.
LANG, Ján, Ing., PhD.
MALKIN ONDIK, Irina, Mgr., PhD. (čiastočný úväzok)
MARTONOVÁ, Alena, Mgr., PhD.
MÓRO, Róbert, Ing., PhD.
NAGYOVÁ, Ingrid, RNDr., PhD.
POVAŽANOVÁ, Anna, Ing. (čiastočný uväzok)
RÁSTOČNÝ, Karol, Ing., PhD.
SRBA, Ivan, Ing., PhD.
ŠIMKO, Jakub, Ing., PhD.
TVAROŽEK, Jozef, Mgr., PhD.

Výskumní pracovníci:
BACHRATÝ, Viktor, Ing.
BLŠTÁK, Miroslav, Ing., PhD.
DEMČÁK, Peter, Ing.
KAŠŠÁK, Ondrej, Ing. PhD.
ŠEVCECH, Jakub, Ing., PhD.

Ďalší spolupracovníci:
BEČKA, Martin, Mgr., PhD.
BENEDIGOVÁ, Michaela, Mgr., MBA, PhD.
BÖHM, Radoslav, RNDr., PhD.
ČERNÝ, Vladimír, doc., RNDr., CSc.
FALBOVÁ, Lucia, Mgr.
FARKAŠ, Igor, prof., Ing., PhD.
FRIČ, Pavol, Ing., PhD.
GNIPOVÁ, Marta, RNDr.
JAKUBÍK, Jaroslav, Ing., PhD.
KRAJČOVIČ, Dušan, Ing., PhD.
KRÁLOVIČ, Rastislav, prof., RNDr., PhD.
KRAMÁR, Tomáš, Ing., PhD.
LEKAVÝ, Marián, Ing., PhD.
MIŤKOVÁ,Veronika, Mgr.
MOLNÁR, Ľudovít, prof., RNDr., DrSc. - emeritný profesor
PAPULA, Jozef, prof., Ing., PhD.
POKORNÝ, Jaroslav, prof., RNDr., CSc.
POTOČNÝ Marián, Mgr.
ŠALOUN, Petr, doc., RNDr., Ph.D.
ŠELMECI, Roman, Ing., PhD.
ŠEŠERA, Ľubor, RNDr., PhD.
ŠOLTÉSOVÁ, Danica, Mgr., PhD.
ŠURÁB, Marian, prof., ThDr., PhD.
WINCZER, Michal, RNDr., PhD.

Študenti doktorandského štúdia:
BURDA, Kamil, Ing.
FARKAŠ, Michal, Ing.
GAŠPAR, Peter, Ing.
HLAVÁČ, Patrik, Ing.
JAFARI, Pooria, MSc., M.Sc.
JARÁBEK, Tomáš, Mgr.
KONÔPKA, Martin, Ing.
LABAJ, Martin, Ing.
LÓDERER, Marek, Ing.
LOEBL, Jaroslav, Ing.
MOCKO, Martin, Ing.
PECÁR, Samuel, Ing.
PETRÍK, Juraj, Ing.
PIKULIAK, Matúš, Ing.
POMFFYOVÁ, Miriama, Ing.
RÁC, Miroslav, Ing.
SITARČÍK, Jozef, Ing.
STUPAVSKÝ, Igor, Ing.
SULAIMAN, Khail, Waheedullah, Ing., M.Sc.
VINCÚR, Juraj, Ing.
VRABLECOVÁ, Petra, Ing.