Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

Riaditeľ ústavu:
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
tel.: +421 2 210 22 306

Zástupca riaditeľa ústavu:
doc. Ing. Peter Lacko, PhD.
Mgr. Alena Martonová, PhD.

Tajomníčka ústavu:
Mgr. Eva Džupinová, PhD.
tel.: +421 2 210 22 311
miestnosť 3.11

Asistentka UXI výskumného centra:
Mgr. Ľubica Jančaťová
tel.: +421 2 210 22 312
miestnosť 3.12

Organizačné oddelenie:
Zuzana Macková
tel.: +421 2 210 22 306
miestnosť 3.06


Profesori:
BIELIKOVÁ, Mária, prof., Ing., PhD.
JANIŠ, Vladimír, prof., RNDr., CSc. (čiastočný úväzok)
LUCKÁ, Mária, prof., RNDr., PhD.
MOLNÁR, Ľudovít, prof. emer., RNDr., DrSc.
NÁVRAT, Pavol, prof., Ing., PhD.

Docenti:
BOU EZZEDDINE, Anna, doc., RNDr., PhD.
CHUDÁ, Daniela, doc., Mgr., PhD.
KOMPAN, Michal, doc., Ing., PhD.
LACKO, Peter, doc., Ing., PhD.
POLÁŠEK, Ivan, doc., Ing., PhD.
ROZINAJOVÁ, Viera, doc., Ing., PhD.
ŠIMKO, Marián, doc., Ing., PhD.
ŠIMKO, Jakub, doc., Ing., PhD.
VRANIĆ, Valentino, doc., Ing., PhD.

Odborní asistenti:
ANDREJČÍKOVÁ, Nadežda, Ing., PhD. (čiastočný úväzok)
BARLA, Michal, Ing., PhD. (čiastočný úväzok)
BLŠTÁK, Miroslav, Ing., PhD.
GRMANOVÁ, Gabriela, Mgr., PhD.
KAPUSTÍK, Ivan, Ing.
KAŠŠÁK, Ondrej, Ing., PhD. (čiastočný úväzok)
KRAMÁR, Tomáš, Ing., PhD. (čiastočný úväzok)
KURIC, Eduard, Ing., PhD.
LANG, Ján, Ing., PhD.
LEKAVÝ, Marián, Ing., PhD. (čiastočný úväzok)
MALKIN ONDIK, Irina, Mgr., PhD.
MARTONOVÁ, Alena, Mgr., PhD.
MÓRO, Róbert, Ing., PhD.
NAGYOVÁ, Ingrid, RNDr., PhD.
POVAŽANOVÁ, Anna, Ing. (čiastočný uväzok)
RÁSTOČNÝ, Karol, Ing., PhD.
SRBA, Ivan, Ing., PhD.
TVAROŽEK, Jozef, Mgr., PhD.

Výskumní pracovníci:
DEMČÁK, Peter, Ing.
HRČKOVÁ, Andrea, Mgr. (čiastočný úväzok)
ŠEVCECH, Jakub, Ing., PhD.
TOMLEIN, Matúš, Ing., PhD. (čiastočný úväzok)

Ďalší spolupracovníci:
BABINCOVÁ, Danka, PhDr.
BEČKA, Martin, Mgr., PhD.
BENEDIGOVÁ, Michaela, Mgr., MBA, PhD.
BÖHM, Radoslav, RNDr., PhD.
ČIPKOVÁ, Karla, RNDr., PhD.
DOMONKOS, Tomáš, Ing.
FALBOVÁ, Lucia, Mgr.
FERKO, Michal, Ing.
FRIČ, Pavol, Ing., PhD.
GÁBRIŠOVÁ, Henrieta, Mgr., PhD.
GAVULIAK, Roman, Ing., PhD.
GNIPOVÁ, Marta, RNDr.
GRISÁKOVÁ, Nora, Ing., PhD.
GROŠEK, Otokar, prof., RNDr., PhD.
HERETIK, Anton, doc., Mgr., PhD.
JAKUBÍK, Jaroslav, Ing., PhD.
KALICKÁ, Jana, doc., RNDr., PhD.
KAZIČKA, Roman, Ing., PhD.
KNOR, Martin, prof., RNDr., PhD.
KRAJČOVIČ, Dušan, Ing., PhD.
KRAMMER, Peter, Ing.
KRÁLOVIČ, Rastislav, prof., RNDr., PhD.
KRÁTKY, Peter, Ing., PhD.
MARKO, Martin, Ing.
MINARECHOVÁ, Zuzana, Ing., PhD.
MIŤKOVÁ,Veronika, Ing.
PAPULA, Jozef, prof., Ing., PhD.
POKORNÝ, Jaroslav, prof., RNDr., CSc.
POTOČNÝ Marián, Mgr.
SCHRAGGEOVÁ, Milica, doc., PhDr., PhD.
SUCHAL, Ján, Ing.
ŠALOUN, Petr, doc., RNDr., Ph.D.
ŠIAGIOVÁ, Jana, doc., RNDr., PhD.
ŠOLTÉSOVÁ, Danica, Mgr., PhD.
UNGER, Milan, Ing., PhD.
WINCZER, Michal, RNDr., PhD.
ZAJKO, Marián, doc., Ing., PhD.
ZELENKA, Ján, Ing.

Študenti doktorandského štúdia:
BURDA, Kamil, Ing.
FARKAŠ, Michal, Ing.
GAŠPAR, Peter, Ing.
HLAVÁČ, Patrik, Ing.
JAFARI, Pooria, MSc., M.Sc.
JANČOK, Vladimír, Mgr. (ext.)
JARÁBEK, Tomáš, Mgr.
KLOSKA, Matej, Ing. (ext.)
KONÔPKA, Martin, Ing.
LABAJ, Martin, Ing.
LÓDERER, Marek, Ing.
LOEBL, Jaroslav, Ing.
MACKO, Peter, Ing. (ext.)
MOCKO, Martin, Ing.
PECÁR, Samuel, Ing.
PETRÍK, Juraj, Ing.
PIKULIAK, Matúš, Ing.
POMFFYOVÁ, Miriama, Ing.
RÁC, Miroslav, Ing.
SITARČÍK, Jozef, Ing.
STUPAVSKÝ, Igor, Ing.
SULAIMAN, Khail, Waheedullah, Ing., M.Sc.
VINCÚR, Juraj, Ing.
VRABLECOVÁ, Petra, Ing.