Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Rektor STU Oliver Moravčík udelil dňa 22. novembra 2021 najlepším študentom STU ocenenia Študent roka pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Stalo sa tak symbolickou formou na online stretnutí laureátov s vedením univerzity.

Ocenenie rektora ŠTUDENT ROKA 2021 získali aj traja naši študenti.

  V kategórii Najlepší študent prvého stupňa štúdia za mimoriadne študijné výsledky
  Ramon Urge
  študijný program Informatika

  V kategórii Najlepší študent druhého stupňa štúdia za mimoriadne študijné výsledky
  Bc. Veronika Magdaléna Rajňáková
  študijný program Inteligentné softvérové systémy

  V kategórii Najlepší študent tretieho stupňa štúdia za mimoriadne publikačné výstupy
  Ing. Miroslav Laco
  študijný program Aplikovaná informatika

Rektor Oliver Moravčík v príhovore vyzdvihol dosiahnuté výsledky i aktivitu ocenených študentov, ktorí dokazujú, že aj v náročných podmienkach, v akých pôsobia vysoké školy na Slovensku, vyrastajú na STU skutočne kvalitní ľudia a odborníci. Pozastavil sa nad aktuálne pertraktovanou novelou vysokoškolského zákona, ktorá v predloženej podobe zvýšeniu kvality vysokého školstva nepomôže, práve naopak, môže negatívne dopadnúť na nasledovníkov súčasných študentov.

„Už teraz sme výrobná dielňa Európy, chýbajú však vývojové centrá a hrozí, že aj túto pozíciu stratíme. Absolventi STU však po celej Európe dokazujú, že nemajú problém uplatniť sa,“ pripomenul rektor Oliver Moravčík.

Súčasťou ocenenia je aj štipendium, ktoré získava každý z laureátov.

Viac informácií nájdete v aktualite na www.stuba.sk.