Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Žiaci ZŠ A. Dubčeka v Martine sa v dňoch 16. - 22. júna 2018 zúčastnili celosvetovej robotickej súťaže RCJ 2018 (Nineteenth International RoboCupJunior) v kanadskom Montreale aj za podpory našej Nadácie pre rozvoj informatiky.

Tím FBRD: Matúš Adamko a Martin Doskočil pod vedením učiteľky Dr. Bibiany Kahánkovej prezentovali pred odbornou porotu svoj robotický projekt: The Addams Family.

Na celosvetovej robotickej súťaži súťažili v kategórii OnStage – Preliminary (tanec robotov). V tejto kategórii mali žiaci za úlohu vymyslieť „divadelné predstavenie“ robotov na určitú tému. Dôraz sa kládol najmä na vzájomnú komunikáciu medzi robotmi a na bohaté využitie rôznych senzorov a motorov, ktoré mali čo najviac rozhýbať robotov. Súťaž bola náročná, tímy museli časti robotov poskladať a doprogramovať priamo na mieste.

Tím FBRD absolvoval v rámci súťaže tieto disciplíny:

  1. Technické interview (15 min.), počas ktorého vysvetlil pred odbornou porotou svoje konštrukčné riešenia robotov a programov.
  2. Technickú demonštráciu robotov (5 min.), počas ktorej predviedol svojich robotov bez kostýmov a vysvetlil ich technické schopnosti a princíp spolupráce a funkcionality jednotlivých komponentov (senzorov, motorov, mikropočítačov a riadiacich jednotiek).
  3. OnStage vystúpenie (5 min.), v rámci ktorého rozmiestnil na pódiu s rozmermi 4 m x 3 m svojich robotov spolu s kulisami a odprezentoval svoje "divadelné predstavenie" a hlavnú myšlienku predstavenia (roboty sa mohli pohybovať len v danom priestore), tiež svoju školu a Slovensko. Samozrejme v anglickom jazyku.

Tím vzorne reprezentoval nielen svoju školu, ale aj Slovensko. Svojou aktívnou účasťou získali cenné skúsenosti a poznatky v oblasti robotiky a tiež dostali príležitosť zdokonaľovať sa v komunikácií v anglickom jazyku.

RoboCup je festivalom robotiky spojený so súťažou, s výstavou a prezentáciami špičkových robotov a robotických technológií z celého sveta.


Život Turca (č. 28, 17. 7. 2018, str. 14)
vydanie online: Martinské roboty cestovali na súťaž až cez oceán (MY Turiec, 16. júl 2018 o 14:00, Viera Legerská)

Pozrite si záznam televízie TVT Turiec z 20. 7. 2018 : https://tvturiec.eu/spravy-20-7-2018/ (11.54 - 18.15 min.).