Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

1. októbra 2015 od 9.00 do 15.00 hod.
sa v priestoroch chodby 1. NP FIIT STU
uskutočnia doplňujúce voľby na obsadenie jedného miesta zástupcom doktorandského štúdia
v študentskej časti AS FIIT STU.

Návrhy kandidátov sa odovzdávajú na študijnom oddelení (Ing. A. Bielekovej)
do 12.00 hod. dňa 25. septembra 2015

Voľby do študentskej časti AS STU - oznam
kandidátna listina do štud. časti AS STU