Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

 

ktoré sa uskutoční v priestoroch CNA FIIT STU v Bratislave

7. apríla 2014 o 10.00 hod..

Čo musíš vedieť?
Univerzitné kolo súťaže pozostáva z praktického testu
>>konfigurácia zariadení
>>riešenie bežných problémov v počítačových sieťach.
Na teste môžeš očakávať otázky z oblasti
počítačových sietí všeobecne, úroveň CCNA 1-4.

Prever si svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti
z oblasti počítačových sietí!

Národné kolo: 30. apríla 2014 v ASC FEI TU v Košiciach

Viac informácii >>>