Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

UX@FIIT umožňuje sledovať používateľský zážitok (User eXperience - UX), vie odhaliť sedem základných emócií.
Svetovým unikátom je učebňa pre dvadsať účastníkov.

6. mája 2015
9.00 - 12.00 hod.

FIIT STU v Bratislave, Ilkovičova 2

  9.00 Slávnostné otvorenie
    Peter Pellegrini, predseda NR SR
    Robert Redhammer, rektor STU
    Aleš Mičovský, riaditeľ Softec
    Pavel Čičák, dekan FIIT STU

  9.20 Prezentácia UX@FIIT
    Mária Bieliková

  9.30 Prehliadka UX Class
    (1.26 na 1. NP)

  9.40 Prehliadka UX Lab
    (3.29 na 3. NP)

10.30 - 12.00   UX Lab pre verejnosť
    (3.29 na 3. NP)