Prejsť na obsah
Výskum

Výskum na ústave sa rieši v rámci národných i medzinárodných projektov, ktorých výsledky sú publikované na medzinárodných a domácich vedeckých i odborných podujatiach a pravidelne sa premietajú do pedagogického procesu.

Výskumné a vedecké témy, do ktorých sa môžu a zapájajú aj študenti, sú zamerané na tri kľúčové oblasti:

  • Komunikačné a počítačové siete,
  • Architektúry a modelovania vnorených systémov,
  • Návrh, modelovanie a simulácie digitálnych obvodov systémov.