Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Semináre umelej inteligencie sú organizované na Ústave aplikovanej informatiky FIIT STU
a Katedre aplikovanej informatiky FMFI UK ako pravidelné stretnutie pracovníkov a študentov obidvoch pracovísk,
ktorí majú záujem o informatický vedný odbor Umelá inteligencia v jej rôznych podobách
od riadenia až po kognitívnu vedu.
Organizační vedúci: prof. Vladimír Kvasnička a doc. Igor Farkaš

Seminár sa koná v letnom semestri akad. roka 2012/13

25. februára - 20. mája 2013

v pondelok vždy 16:00 - 17:00
v seminárnej miestnosti I-23 na FMFI UK v Bratislave, blok Informatika

25. 2. 2013
pondelok
16:00
Multi-way modelling and analysis of high-dimensional EEG data
1. seminár - I-23 na FMFI UK v Bratislave
Prednášajúci: Dr. Roman Rosipal (Ústav merania SAV, Bratislava)
  4. 3. 2013
pondelok
16:00
Distributed intelligence for robotic systems
Emotional technologies in social robotics

2. seminár - I-23 na FMFI UK v Bratislave
Prednášajúci: prof. prof. Peter Sinčák a Ing. Mária Virčíková (Katedra kybernetiky a umelej inteligencie FEI TU v Košiciach)
11. 3. 2013
pondelok
16:00
Využitie umelej inteligencie na animáciu virtuálnych tvárí
3. seminár - I-23 na FMFI UK v Bratislave
Prednášajúci: Dr. Peter Drahoš (Ústav aplikovanej informatiky FIIT STU v Bratislave)
18. 3. 2013
pondelok
16:00
Hierarchical Temporal Memory: a bio-inspired computational model
4. seminár - I-23 na FMFI UK v Bratislave
Prednášajúci: Mgr.Kristián Valentín (KAI FMFI UK v Bratislave a Ústav merania SAV)
25. 3. 2013
pondelok
16:00
Použitie metód strojového učenia pri spracovaní textov
5. seminár - I-23 na FMFI UK v Bratislave
Prednášajúci: Dr. Michal Laclavík (ÚI SAV a ÚAPI FIIT STU v Bratislave)
  8. 4. 2013
pondelok
16:00
Selected Methods for Anti-Pattern Detection in the Model and the Source Code
Identifying and Visualisation of the Source Code Topics Using Swarm Intelligence

6. seminár - I-23 na FMFI UK v Bratislave
Prednášajúci: Dr. Ivan Polášek (ÚAPI FIIT STU v Bratislave a Gratex International)
15. 4. 2013
pondelok
16:00
Phase-based learning algorithm for high-level bidirectional sensorimotor associations
7. seminár - I-23 na FMFI UK v Bratislave
Prednášajúci: Dr. Kristína Rebrová (Centrum pre kognitívnu vedu a KAI FMFI UK v Bratislave)
22. 4. 2013
pondelok
16:00
Riešenie Sudoku pomocou binárneho systému lineárnych rovníc
8. seminár - I-23 na FMFI UK v Bratislave
Prednášajúci: prof. Vladimír Kvasnička (Ústav aplikovanej informatiky FIIT STU v Bratislave)
29. 4. 2013
pondelok
16:00
Kauzálna analýza a jej použitie pri analýze simulačných dát
9. seminár - I-23 na FMFI UK v Bratislave
Prednášajúci: Ing. Marcel Kvassay (Ústav informatiky SAV, Bratislava)
  6. 5. 2013
pondelok
16:00
Hierarchia v komplexných sieťach
10. seminár - I-23 na FMFI UK v Bratislave
Prednášajúci: doc. Mária Markošová a Mgr. Martin Čajági (Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK v Bratislave)
13. 5. 2013
pondelok
16:00
Počítačové spracovanie reči v procese výučby čí
11. seminár - I-23 na FMFI UK v Bratislave
Prednášajúci: Dr. Marek Nagy (Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK v Bratislave)
20. 5. 2013
pondelok
16:00
Koordinácia skupiny autonómnych mobilných agentov
12. seminár - I-23 na FMFI UK v Bratislave
Prednášajúci: Ing. Marek Masár (Ústav informatiky SAV, Bratislava)