Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Miesto, kde sa môžu stretať ponuky na zaujímavé problémy s ľuďmi, ktorí ich chcú riešiť

Súčasťou štúdia na univerzite nemusí byť len to, čo predpokladá študijný plán. Vždy sa nájdu študenti, ktorých niečo napadne a chceli by sa o tom viac dozvedieť, preskúmať alebo aj vytvoriť. Súvisí to s tým, čo študujú, ale nie je to súčasťou nejakého predmetu či projektu (napr. bakalárskeho/diplomového/tímového). Často by sa im veľmi zišlo, keby mali niekoho spomedzi akademických pracovníkov fakulty, s ktorým by mohli konzultovať. Naopak, akademickí pracovníci sa zaoberajú často aj inými témami, než vypíšu a/alebo vedú bakalárky či diplomovky. Niektorí by radi ponúkli, že by sa takej témy chytil nejaký študent a urobil v nej niečo zaujímavé.

Aby sme toto podporili, vytvorili sme agoru - priestor, v ktorom môžu študenti a doktorské osadenstvo Ústavu informatiky a softvérového inžinierstva ponúkať zaujímavé témy alebo problémy, ktorými sa chcú zaoberať. Študent môže nájsť mentora pre problém, ktorému sa chce venovať. Doktor môže získať šikovného študenta so záujmom o ním navrhnutú tému. Agora je priestor, v ktorom nájdu ponuky a dojednajú si prípadnú spoluprácu. Viac informácií https://redmine.fiit.stuba.sk/projects/project-offers/wiki .