Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Vo štvrtok 10. júla 2014 od 10.00 do 12.00 hod.
sa v priestoroch fakulty v zasadacej miestnosti dekana FIIT STU (2.06 na 2. NP)
uskutočnia voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU.

Navrhnutí kandidáti:

  1. Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
  2. Ing. Marián Šimko, PhD.
  3. Ing. Peter Trúchly, PhD.

Kandidáti do senátu