Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Volebná komisia Akademického senátu STU v Bratislave na svojom zasadaní 23. 10. 2014 overila všetky podané návrhy kandidátov na rektora a na základe platných návrhov zostavila zoznam kandidátov na rektora STU na volebné obdobie 2015 – 2019:

  1. prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
  2. prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
  3. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
  4. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.

Harmonogram volieb kandidáta na rektora po zostavení listiny kandidátov.

do 7. 11. 2014 do 14.00 hod. predloženie programov navrhnutých kandidátov
Navrhovaní kandidáti odovzdajú volebnej komisii v písomnej aj elektronickej forme profesijný životopis a svoj volebný program
24. 11. 2014 o 13.00 hod. predstavovanie kandidátov na rektora
v Aule Dionýza Ilkoviča na Mýtnej 36
1. 12. 2014 o 14.00 hod. voľby kandidáta na rektora STU
na zasadaní AS STU vo veľkej zasadacej miestnosti rektora (3. posch.), Rektorát STU v Bratislave na Vazovovej 5