Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

IoE/IoT Roadshow

27. januára 2015
9.00 - 15.00 hod.
Zasadačka dekana

(2.06 na 2. NP) FIIT STU v Bratislave, Ilkovičova 2

Registrácia >>> (z dôvodu organizačného zabezpečenia)

 

Program:

  9.00 -   9.30 NetAcad update
  9.30 - 10.00 Úvod do IoE kurzu
10.00 - 11.00 Súhrn kapitol 1-3 kurzu IoE/IoT
11.00 - 11.45 Prestávka
11.45 - 12.45 Súhrn kapitol 4-5 kurzu IoE/IoT
12.45 - 13.45 Praktické cvičenia
13.45 - 14.00 Prestávka
14.00 - 15.00 Model nasadenia kurzu IoE + diskusia

 

Ďalšie termíny:

28. 1. 2015 FRI ŽU v Žiline, Univerzitná 8215/1, miestnost C09
29. 1. 2015 KPI FEI TU v Košiciach, Letná 9, miestnosť A529, 5. poschodie, hlavná budova