Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

na funkčné obdobie 2015-2019

21. apríla 2015 od 9.00 do 15.00 hod.
sa v priestoroch chodby 1. NP FIIT STU
uskutočnia voľby do študentskej časti AS STU.

Návrhy kandidátov sa odovzdávajú na študijnom oddelení (Ing. A. Bielekovej)
do 12.00 hod. dňa 10. apríla 2015.

Voľby do študentskej časti AS STU - oznam
kandidátna listina do štud. časti AS STU