Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Vo štvrtok 1. októbra 2015 od 9.00 do 15.00 hod.
sa priestoroch chodby 1. NP FIIT STU
uskutočnia doplňujúce voľby
na obsadenie jedného miesta zástupcom doktorandského štúdia
v študentskej časti AS FIIT STU.

Navrhnutá kandidátka:

  1. Ing. Rastislav Bencel
  2. Ing. Juraj Petrík
  3. Ing. Jakub Ševcech

Kandidáti do senátu