Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

vo štvrtok 19. novembra 2015 od 11.00 do 13.00 hod.

v zasadacej miestnosti dekana (2.06 na 2. NP) na FIIT STU

sa uskutočnia doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU.

Navrhnutí kandidáti :

  1. Ing. Vanda Benešová, PhD.
  2. Mgr. Alena Kovárová, PhD.