Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

Centrum ďalšieho vzdelávania (CDVZ) je fakultné pracovisko, ktoré slúži na prípravu a zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania so zameraním na získavanie, zvyšovanie a inováciu odbornej a profesijnej kvalifikácie a rekvalifikácie vrátane jazykového vzdelávania. Podieľa sa aj na rozvíjaní nových prostriedkov a metód vzdelávania a koordinuje ich zavádzanie do vzdelávacieho procesu na fakulte.

prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
vedúci CDVZ
e-mail: pavel.cicak[at]fiit.stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 539
miestnosť 5.39 / 5. NP