Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Archív aktualít

 • 31.03.2020
  • Otvorený list dekana FIIT
   Ubehli tri týždne, odkedy sme sa všetci neočakávane ocitli v situácii, ktorú ešte nik z nás nezažil. Naša spoločnosť dlhšie odolávala, avšak pred troma týždňami bola nútená prevziať zodpovednosť za ochranu zdravia svojich obyvateľov a pristúpila k prvým opatreniam, ktoré sa dotkli aj vysokého školstva.  
 • 27.03.2020
  • Milí uchádzači o štúdium na FIIT,
   v súčasnej dobe epidémie COVID-19 sa snažíme nájsť optimálne riešenie týkajúce sa prijímacieho konania, ako aj podmienok prijatia na našu fakultu.  
 • 26.03.2020
  • STU: Prerušenie výučby trvá do odvolania
   Výučba prebieha samoštúdiom a dištančnou formou. Harmonogram letného semestra sa môže meniť. Zamestnanci pracujú z domu. Internáty sú zatvorené. Zhromaždenia zakázané.  
 • 24.03.2020
  • Metodické usmernenie k organizácii štúdia na STU
   v letnom semestri akad. roka 2019/20. Výučba bude dištančnou formou. Výučbovú časť semestra bude možné posunúť do 6. júna 2020, o konkrétnej úprave a zmene harmonogramu na jednotlivých fakultách rozhodnú dekani fakúlt.  
 • 20.03.2020
 • 17.03.2020
  • Aktuálne informácie k prihláškam na FIIT
   V súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku, spôsobenou šírením koronavírusu COVID-19, informujeme o dôležitých zmenách, ktoré uľahčia podávanie prihlášky na STU:  
 • 13.03.2020
 • 10.03.2020
  • Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení na FIIT STU
   Príkaz dekana č. 1/2020 zo dňa 10. 3. 2020.
   Uvedené opatrenia trvajú minimálne do 21. 3. 020. Následne sa budú prehodnocovať podľa aktuálneho vývoja situácie.
   Ich cieľom je jednak minimalizovať počet osôb, ktoré sú fyzicky prítomné na fakulte, avšak predovšetkým ich hlavným cieľom je spomaliť, či dokonca zastaviť vývoj a šírenie ochorenia.  
 • 08.03.2020
  • Spoločné vyhlásenie rektorov STU a UK: Prerušenie výučby
   od pondelka 9. marca do soboty 21. marca 2020.
   Vzhľadom na správy o šírení koronavírusu COVID-19 a vrcholiacu epidémiu chrípky sa rektori Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave rozhodli prijať preventívne opatrenia s cieľom predísť šíreniu nákazy.  
 • 07.03.2020
 • 04.03.2020
  • Prifoťte sa medzi nás!
   Pošli svoje fotky do fotografickej súťaže FIITAPIXEL.
   Uzávierka 2. kola 11. ročníka súťaže je 16. marec 2020.  
 • 02.03.2020