Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

prof. Peter Brusilovsky, School of Information Sciences University of Pittsburg, Pensylvania, USA

Peter Brusilovsky svojim prístupom významne podporil výskum v oblastiach svojho pôsobenia nielen na STU, ale v širšom regióne strednej a východnej Európy...
Je výnimočnou osobnosťou informatiky najmä preto, že dokázal rozpoznať novú oblasť - adaptívne hypermédiá a významne ovplyvnil samotné formovanie viacerých disciplín z oblasti informatických vied a informačných technológií.