Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Pracovná dieľňa určená študentom a mladým vedcom na STU v Bratislave
pod záštitou prorektora pre vedu a výskum prof. Stanislava Biskupiča.

Ako pripraviť rukopis pre publikovanie v medzinárodnom časopise

8. novembra 2011 o 11:00

Aula Dionýza Ilkoviča, Mýtna 36, Bratislava

PRIHLÁŠKA