Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

- corpus scriptorum pre úspešných informatikov

Pozývame vás
na 2. podujatie Týždňa spolupráce s praxou,
ktoré pripravila spoločnosť Oracle Slovensko v spolupráci s FIIT STU

1. marca 2011

v utorok od 11:00 do 15:00 v BC 300

 

PREZENTÁCIE:

10:45 - 11:00     Lenka Mutkovičová (Oracle), Pavel Čičák (FIIT STU):
Otvorenie


11:00 - 11:30     Marek Slivka:
Prehľad Oracle hardvérového portfólia


11:30 - 13:00     Iveta Šťavinová:
Oracle Database 11g


13:00 - 13:30     Gabriela Hečková:
BI a Exadata


13:30 - 15:00     Marián Kuna:
E20
IdM a zabezpečenie online transakcií na webe
Oracle Linux a Virtualizácia