Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Cyklus prednášok November s technológiami IBM 

 

IBM Tivoli - produkty pre bezpečnosť a manažment IS

v utorok 21. novembra 2006 o 15:00 v CD 150

 

Prednáša:

Ing. Juraj Polák, Rational & TIVOLI Software Sales, IBM Slovakia

 

Anotácia prednášky:

IBM Tivoli midleware produkty, riešia problémy informačných systémov, ako je riadenie prístupu do IS (Single SignOn), komplexná správa storage (TSM), diaľková administrácia serverov a pracovných staníc, diaľková inventarizácia zdrojov, monitoring udalostí v systéme a výkonu IS, komunikácia medzi heterogénnymi systémami (MQ) a pod.

Prednáška sa venuje technickým otázkam implementácie midleware do IS.

Prednáška bude súčasťou predmetu: Bezpečnosť a manažment informačných systémov