Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Pozývame všetkých záujemcov na semináre s názvom

 

Modelovanie a simulácia v prostredí Matlab-Simulink,

ktorých cieľom je výučba metód a algoritmov modelovania, riadenia, spracovania
signálov a simulácie v prostredí Matlab-Simulink, "toolboxy" v Matlabe
a naučiť používateľov tohto systému využívať ho vo výučbe a výskume na fakulte.

 

Semináre sa konajú

 

každý piatok o 10:30

v miestnosti:
D 124  - teoretické základy Matlabu
T 15  - laboratórne praktické
  overenie techník a metód

 

Program seminárov:

  1. Štruktúra programového systému Matlab-Simulink, opis a charakteristika výpočtového, grafického a simulačného prostredia. Toolboxy v prostredí Matlab-Simulink a ich využívanie v praxi.
  2. Modelovanie systémov pre všetky procesy (spojité, diskrétne a hybridné).
  3. Riadenie, rozhodovanie a optimalizácia systémov.
  4. Identifikácia štruktúr a parametrov systémov z meraných údajov, spracovanie signálov, digitalizácia a filtrácia.
  5. Fuzzy logika, umelé neurónové siete a evolučné algoritmy v prostredí Matlab-Simulink a ich aplikácia v modelovaní systémov.
  6. Real time toolbox a aplikácie v prostredí Matlab (automobilový priemysel, energetika, plynárenstvo, chémia, zdravotníctvo, služby a pod.).
  7. Virtuálna realita v prostredí Matlab a jej využívanie v modelovaní a riadení procesov.
Prednášateľ:
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.

 


Organizácia seminára: Ing. Juraj Štefanovič, PhD. (D 125, kl.315)