Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Desať finalistov 3. ročníka medzinárodnej súťaže inštruktorov programu Sieťových akadémií Cisco iCompetition 2010 sa stretlo 17. a 18. mája 2010 vo veľkom finále na Technickej univerzite v Košiciach.

iCompetition je medzinárodná súťaž inštruktorov (učiteľov zo stredných a vysokých škôl z krajín Strednej a Východnej Európy a Ruska) globálneho vzdelávacieho programu Sieťových akadémií Cisco a patrí k najvýznamnejším podujatiam nielen v rámci samotného programu, ale je aj ojedinelou odbornou súťažou pedagógov.

Pre inštruktorov z takmer 20 krajín to bola príležitosť pre porovnanie pedagogických zručností a znalostí z oblasti sieťových technológií. Viac ako 100 súťažiacich sa zapojilo do troch samostatných on-line testov, pričom do úvahy sa bral najlepší dosiahnutý výsledok vôbec. 10 najlepších z nich postúpilo do finále.

V rámci finále súťaže riešili súťažiaci celkovo štyri rôzne zadania na úrovni vedomosti odpovedajúcej priemyselnej certifikácií CCNA (CCNA je uznávaný priemyselný certifikát v oblasti sieťových technológií), pozostávajúce z testu teoretických znalostí, riešenia praktických zadaní v laboratóriách počítačových sietí a overenia prezentačných a pedagogických zručností.

Slovensko na medzinárodnom finále súťaže úspešne reprezentoval Vladimír Michalec, študent inžinierskeho štúdia, študijného programu Počítačové a komunikačné systémy a siete (PKSS), na FIIT STU v Bratislave, ktorý sa umiestnil na štvrtom mieste za Dmytrom Andrushkom z Ukrajiny (3.), Bogdanom Sassom z Rumunska (2.) a víťazným Sergeyom Khalavchukom z Ukrajiny.

  

Výsledky medzinárodnej súťaže iCompetition ukázali, že pedagógovia z krajín Strednej a východnej Európy patria v oblasti sieťových technológií naozaj k absolútnej špičke a nie je náhoda, že aj ich študenti sa na podobných medzinárodných súťažiach umiestňujú na popredných miestach.

Viac informácií o výsledkoch súťaže.