Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Milé kolegyne, kolegovia, študentky, študenti,

1. december 2015 je posledným dňom môjho pôsobenia vo funkcii dekana FIIT STU.

Pri tejto príležitosti by som Vás rád všetkých pozval na krátke stretnutie, s cieľom podať informáciu o vývoji a stave našej fakulty za uplynulé obdobie, ale najmä sa s Vami všetkými potešil z novodobudovaného priestoru - Veľkej auly FIIT!!!

Príďte v utorok

1. 12. 2015 o 13.00 hod.
do Babbageovej malej učebne

(-1.57 na 1. PP) FIIT STU v Bratislave

Teším sa na Vás!

Pavel ČIČÁK