Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Dovoľujeme si oznámiť, že dňa 23. septembra 2010 o 11:00 h bude na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave v miestnosti D 220 obhajoba dizertačnej práce Ing. Daniely Kotmanovej v odbore Aplikovaná informatika (doc. Ing. Ladislav Hudec, PhD., FIIT STU v Bratislave).