Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

v utorok 19. septembra 2017 od 11.00 do 15.00 hod.

v zasadacej miestnosti dekana (2.06 na 2. NP) na FIIT STU

sa uskutočnia doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU.

Navrhnutí kandidáti :

  1. RNDr. Anna Bou Ezzeddine, PhD.