Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Semináre umelej inteligencie sú organizované na Ústave aplikovanej informatiky FIIT STU
ako pravidelné stretnutie pracovníkov a študentov fakulty,
ktorí majú záujem o informatický vedný odbor „umelá inteligencia“ v jej rôznych podobách
od riadenia až po kognitívnu vedu.
Organizační vedúci: prof. Vladimír Kvasnička a prof. Štefan Kozák

Semináre sa konajú

11. apríla - 19. júna 2008

vždy o 13:30 na pôde FIIT STU v Bratislave

11. 04. 2008
piatok
Vnorená inteligencia
1. seminár - zasadačka FIIT (D 124)
Prednášajúci: prof. Štefan Kozák
18. 04. 2008
piatok
Súčastnosť a budúcnosť vnorených systémov
2. seminár - zasadačka FIIT (D 124)
Prednášajúci: Ing. Attila Štrba (externý doktorand na ÚPSS)
07. 05. 2008
streda
Použitie neurónových sietí k učeniu hier
3. seminár - zasadačka FIIT (D 124)
Prednášajúci: Ing. Peter Lacko (doktorand na ÚAPI)
22. 05. 2008
štvrtok
Paralelizácia evolučných výpočtov
4. seminár - zasadačka FIIT (D 124)
Prednášajúci: doc. Ivan Sekaj (ÚRPI FEI STU)
12. 06. 2008
štvrtok
Modelovanie a riadenie nelineárnych systémov UNS s ortogonálnymi aktivačnými funkciami
5. seminár - zasadačka FIIT (D 124)
Prednášajúci: Dr. Slavomír Kajan (ÚRPI FEI STU)
26. 06. 2008
štvrtok
Evolúcia celulárnych automatov
6. seminár - zasadačka FIIT (D 124)
Prednášajúci: Mgr. Peter Banda (externý doktorand FMFI UK)