Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Dňa 14. 1. 2020 sa stretli prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc, rektor STU, prof. Ing. Marián Peciar, PhD., predseda AS STU, doc. RNDr. Milan Ftáčnik, Csc., predseda správnej rady STU, prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. a prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., ktorého výsledkom bolo spoločné vyhlásenie prezentované na tlačovej konferencii, ktorá sa uskutočnila dňa 14. 1. 2020 o 15.00 hod. na rektoráte STU.

Súčasťou tohto vyhlásenia bol nasledovný bod dohody:

„Dekan pre zníženie napätia na FIIT zruší okamžité skončenie pracovného pomeru prof. Bielikovej. Podaný podnet bude ďalej šetrený v súlade s právnymi predpismi a smernicou STU, teda kontrolórom STU.“

Dekan rešpektujúc spoločnú dohodu dňa 15. 1. 2020 pristúpil k potrebným právnym krokom zrušenia okamžitej výpovede prof. Bielikovej.

(Pozn.: Správa bola aktualizovaná novým textom.)