Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Pozývame vás na týždeň podujatí venovaných
informačným a sieťovým technológiám

Týždeň spolupráce s praxou

2. - 6. marca 2009

v Aule prof. Ľ. Kneppa (BC 300) FEI/FIIT STU v Bratislave

 

2. 3. 2009
pondelok
09:00 - 13:30

Riadenie a správa IT
1. podujatie Týždňa spolupráce s praxou so spoločnosťou HP
Michal Ševčík: Trendy vo vývoji elektronických osobných dokladov
Robert Cisár: Transforming to a Next Generation Data Centers
Miroslav Franek: Virtualizácia na biznis kritických serveroch HP Integrity
Anton Tinka: Softvérové nástroje od spoločnosti Hewlett-Packard pre oblasti riadenia a správy prevádzky IT, vývoja a nasadzovania aplikácií, ako aj plánovania firemných IT stratégií
Peter Balco: ITIL procesy v praxi
Daniel Matuška: HP otvorené študentom a graduantom

 

3. 3. 2009
utorok
12:00 - 16:30

Trendy vo vývoji softvéru
2. podujatie Týždňa spolupráce s praxou so spoločnosťou PoSam
Z. Jašek: Praktické projektové riadenie
B. Kemeň: Multidimenzionálne databázy a MDX query language
J. Všetečka: Wicket Web komponentové UI
J. Všetečka, T. Kysela: Model Driven Development

 

4. 3. 2009
streda
09:00 - 13:30

Trendy v IT na rok 2009
3. podujatie Týždňa spolupráce s praxou so spoločnosťou Soitron
Maroš Rajnoch: E-mail – obeť svojho úspechu!
Martin Chmelík: Rôzne spôsoby + jeden cieľ = Unified Communications
Martin Lohnert: Virtuálne zdroje – reálne využitie
Peter Benko: Bezpečnosť „Out of Office

 

5. 3. 2009
štvrtok
14:00 - 18:00

Informačné technológie v praxi 2009
4. podujatie Týždňa spolupráce s praxou so spoločnosťami Softec a Centaur
Juraj Červeň: Modelovanie podnikových (biznis) procesov
Lukáš Šimon: Metodika Feature-Driven Development
Ondrej Svačina: Entity Framework: OR/M a dátové služby
Peter Rybár: tREST - framework pre webové aplikácie a služby
Peter Franz: Business Intelligence

 

6. 3. 2009
piatok
09:00 - 13:30

Moderné sieťové technológie a technologické platformy
5. podujatie Týždňa spolupráce s praxou so spoločnosťami Cisco, GTEC a Elfa - Cisco Roadshow 2009
Štefan Kollár: Sme naozaj pripravení na prechod na IPv6?
Peter Sakala: Bezpečnosť na školách prostredníctvom IP Video Surveillance
Michal Remper: Sieťová mobilita na školách
Peter Sakala: Video ako perspektívna forma komunikácie
Alef Nula: Bezpečnosť mailovej a webovej komunikácie pre univerzity a školy na báze IronPort technológie
T-Systems Uplatnenie sieťových špecialistov v praxi