Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Voľby do zamestnaneckej časti Akademického Senátu FIIT STU v Bratislave sa konali dňa 17. marca 2008, v čase od 10:00 do 12:00 na pôde FIIT.

    Zvolený bol: Ing. Juraj Štefanovič, PhD. (15 hlasov)

    Počet oprávnených voličov: 45
    Počet vydaných volebných lístkov:     29
    Celkový počet odovzdaných volebných lístkov:     29
    Počet platných volebných lístkov: 29