Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
ktoré sa uskutočnili 12. októbra 2011:

Do študentskej časti AS FIIT STU bol zvolený:
za inžinierske štúdium Bc. Jakub Ševcech (205 hlasov)
Počet oprávnených voličov: 1189
Počet zúčastnených voličov: 212
Počet platných hlasovacích lístkov: 205
zápisnica