Prejsť na obsah
Doktorandské štúdium

v študijnom programe

Aplikovaná informatika

Výskum nových metód počítačového videnia v medicínskych aplikáciách

DOKTORAND ŠKOLITEĽ TÉMA DIZERTAČNEJ PRÁCE

Ing. Peter Bakonyi

prof. I. Kotuliak Zabezpečenie kvality služby v komunikačných sieťach
Ing. Tomáš Boros

prof. I. Kotuliak Výskum v oblasti komunikačných architektúr pre inteligentné mestá
Ing. Jaroslav Erdelyi

prof. P. Čičák Komunikácia v prostredí internetu vecí
Ing. Marek Galinski

prof. I. Kotuliak     Vylepšenie riadenia zdrojov v softvérovo definovaných sieťach
Ing. Štefan Grivalský

doc. V. Benešová Počítačové videnia v medicínskych aplikáciách
Sepideh Hassankhani Dolatabadi, M.Sc.*  

Dr. I. Budinská Inteligentné prostredia a IoT
Ing. Ivana Hucková

prof. P. Čičák Contribution to advanced networking monitoring
Ing. Lukáš Hudec

doc. V. Benešová  Spracovanie obrazu za účelom detekcie objektov
Ing. Marek Jakab

doc. V. Benešová   Detekcia a rozpoznávanie objektov metódami počítačového videnia
Mgr. Tomáš Jarábek

prof. M. Lucká   Analýza a modelovanie v prostredí veľkých dát
Ing. Peter Kaňuch

doc. L. Hudec Bezpečnosť v internete vecí
Ing. Matej Kompánek

doc. V. Benešová   Výskum metód počítačového videnia v medicínskych aplikáciách
Mgr. Blanka Končírová

doc. V. Benešová Počítačové videnia v medicínskych aplikáciách
Ing. Kristián Košťál

prof. I. Kotuliak  Zabezpečenie kvality služby v bezdrôtových a mobilných sieťach
Ing. František Kudlačák

doc. T. Krajčovič  Adaptívny riadiaci systém pre RT vnorený systém
Ing. Vladimír Kunštár

doc. T. Krajčovič Zabezpečenie vnorených systémov s kritickou dobou odozvy proti poruchám
Ing. Miroslav Laco

doc. V. Benešová   Výskum metód počítačového videnia pre modelovanie ľudskej vizuálnej pozornosti
Ing. Lukáš Mastiľák

doc. V. Benešová Spracovanie signálu metódami umelej inteligencie
Ing. Richard Roštecký

prof. I. Kotuliak     Komunikačné architektúry pre multimediálne aplikácie
Ing. Jozef Sitarčík

prof. M. Lucká   Informatické nástroje spracovania veľkých biomedicínskych dát
Ing. Ján Skalný

prof. I. Kotuliak     Komunikačné architektúry pre multimediálne aplikácie
Ing. Martin Tamajka

doc. V. Benešová
Ing. Michal Valíček

doc. T. Krajčovič     Zabezpečenie vnorených systémov s kritickou dobou odozvy proti poruchám
Ing. Stanislav Zeman

doc. T. Krajčovič     Zabezpečenie vnorených systémov s kritickou dobou odozvy proti poruchám

* denné doktorandské štúdium na externej vzdelávacej inštitúcii

Kontakty na všetkých doktorandov denného štúdia FIIT STU