Prejsť na obsah
Doktorandské štúdium

v študijnom programe

Aplikovaná informatika


DOKTORAND ŠKOLITEĽ TÉMA DIZERTAČNEJ PRÁCE

Mirwais Ahmadzai, MSc.

doc. M. Kováč Využitie štatistického učenia pre návrh algoritmov v personalizovanej onkológii
Muhammad Nasim Bahar, MSc., M.Sc.

doc. M. Ries Architektúra blockchainových služieb pre verejné platobné služby
Ing. Peter Bakonyi

prof. I. Kotuliak Zabezpečenie kvality služby v komunikačných sieťach
Ing. Lenka Beňová

doc. L. Hudec Zvýšenie bezpečnosti webových systémov
Mgr. Pavle Dakić

doc. V. Vranić Reprezentácia a znovupoužitie softvérových znalostí
Ing. Lukáš Graf

prof. V. Benešová Systémy riadené udalosťami a ich vizualizácia
Ing. Mohammad Daud Haiderzai

doc. V. Vranić Vzory v agilnom vývoji softvéru a ďalej
Ing. Patrik Hlaváč

doc. M. Ries Správanie sa človeka v digitálnom priestore webu
Ing. Matej Janeba

prof. I. Kotuliak Zabezpečenie kvality služby v komunikačných sieťach
Ing. Igor Jánoš

prof. V. Benešová Učenie umelých neurónových sietí
Ing. Peter Kaňuch

doc. L. Hudec Optimalizácia protokolu HIP pre Internet vecí
Jay Kejriwal, MA.*

prof. Š. Beňuš Možnosti rečového prispôsobovania pre komunikáciu človek-stroj
Mohammad Ismail Khattab, MSc.

doc. V. Vranić Vzory v agilnom vývoji softvéru a ďalej
Mgr. Peter Lehoczký

prof. I. Kotuliak Zabezpečenie kvality služby v komunikačných sieťach
Ing. Ján Lúčanský

prof. I. Kotuliak Nové metódy redukcie rozhodovacích diagramov
Ing. Lukáš Mastiľák

prof. I. Kotuliak Zabezpečenie kvality služby v komunikačných sieťach
Ing. Mohammad Yusuf Momand, MSc.

doc. V. Vranić Vzory v agilnom vývoji softvéru a ďalej
Ing. Ján Nemčík

prof. I. Kotuliak Zabezpečenie kvality služby v komunikačných sieťach
Ing. Juraj Petrík

doc. M. Kováč Stylometrie v texte a programovom kóde
Ing. Miroslav Rác

User's Activity Driven Short-term Context Inference for Recommender Systems
Mgr. Kostiantyn Rudenko 

prof. V. Benešová High performance realistic mixed reality rendering
PhDr. Ján Sliacky

prof. I. Kotuliak Architektúra blockchain pre verejné služby
Ing. Igor Stupavský

doc. V. Vranić Antisociálne správanie v online komunitách
Ing. Adam Šefčík

Dr. M. Rusko Automatická detekcia symptómov neurodegeneratívnych ochorení mozgu z reči pacienta
Ing. Zuzana Špitálová

prof. P. Čičák Návrh riadiacich systémov v prostredí internetu vecí
Ing. Alexander Valach

prof. P. Čičák Zvýšenie efektivity Internetu vecí
Ing. Viktor Valaštín

prof. I. Kotuliak Architektúra blockchain pre verejné služby
Ing. Haji Gul Wahaj, MSc.

doc. V. Vranić Porozumenie, údržba a znovupoužitie softvérových znalostí
Ing. Shakirullah Waseeb

doc. V. Vranić Vzory v agilnom vývoji softvéru a ďalej
Ing. Ladislav Zemko

prof. P. Čičák Zvýšenie efektivity Internetu vecí

* denné doktorandské štúdium na externej vzdelávacej inštitúcii

Kontakty na doktorandov denného štúdia FIIT STU