Prejsť na obsah
GRIFO

 

Platobné údaje

 

Registračný poplatok:   280 EUR
Názov banky: Tatra banka, a. s.
Hodžovo námestie 3, P. O. Box 42, 850 05 Bratislava 55
Swift kód banky: TATRSKBX
IBAN: SK03 1100 0000 0026 6304 0002
Mena: EUR
Príjemca: Nadácia pre rozvoj informatiky
Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4
Variabilný symbol: 181019

 

Ďalšie informácie:  

Registračný poplatok (vložné) zahŕňa všetky konferenčné náklady (strava, ubytovanie, prenajatie priestorov, občerstvenie, spoločenský program a ďalšie súvisiace náklady).

Pri úhrade vložného do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka, resp. pri hromadnej platbe názov fakulty.

Daňový doklad o úhrade vložného dostanete na mieste konania podujatia.

Registrácia do: 30. septembra 2019 (vrátane)