Prejsť na obsah
GRIFO

 

Program stretnutia

Rokovania sa uskutočnia v nasledujúcich sekciách:

  1. dekani fakúlt
  2. prodekani pre vzdelávanie
  3. prodekani pre výskum a vývoj
  4. prodekani pre zahraničné vzťahy a verejnosť
  5. tajomníci fakúlt
  6. zástupcovia akademického senátu fakulty

 

Program konferencie

1. deň – štvrtok 17. októbra 2019
  9.00 -   9.30 registrácia
  9:30 - 10:30 spoločné rokovanie - miestnosť: Karpatia II.
10.30 - 11.00 kávová prestávka
11.00 - 12.30 rokovanie v sekciách
12.30 - 13.30 obed
13.30 - 15.30 rokovanie v sekciách
15.30 - 18.30 ubytovanie + voľnočasové aktivity (wellness, turistika... tripadvisor.sk)
18.30 - 24.00 večera - spoločenský večer

 

2. deň – piatok 18. októbra 2019
  7.00 -   9.00 raňajky
  9.00 - 10.30 rokovanie v sekciách
10.30 - 11.00 kávová prestávka
11.00 - 12.00 spoločné rokovanie - miestnosť: Karpatia II.
12:00 - 13:00 obed, ukončenie podujatia