Prejsť na obsah
Spolupráca s priemyslom

Rozhodnite o použití 2 % z vašej zaplatenej dane

 


IČO:   

31751326
Sídlo:    Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava
Správca:    doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
E-mail:    tkraj[at]fiit.stuba.sk
Číslo účtu:    SK03 1100 0000 0026 6304 0002

 

 

Nadácia pre rozvoj informatiky je nezisková organizácia, ktorá bola zriadená pre nasledovné účely:

 • podporovať výskumné projekty, zamerané na perspektívne oblasti informatiky,
 • podporovať konanie podujatí, umožňujúcich výmenu názorov a skúseností odborníkov v informatike,
 • podporovať pozývanie významných odborníkov zo zahraničia na prednáškové pobyty, ako aj na konferencie a iné podujatia odborného charakteru,
 • podporovať materiálne zabezpečenie pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti, najmä prístrojovou a výpočtovou technikou,
 • podporovať účasť pedagogických, vedeckých a výskumných pracovníkov na domácich a zahraničných konferenciách a iných odborných podujatiach,
 • podporovať vysielanie nadaných študentov, doktorantov, mladých pedagogických a vedeckých pracovníkov na stáže na domáce a zahraničné pracoviská,
 • podporovať vydávanie publikácií, určených na študijné ciele, ako aj na poskytovanie informácií o výsledkoch výskumu, podporovať získavanie knižnej a časopiseckej literatúry a iných potrebných informačných zdrojov, podporovať šírenie poznatkov a skúseností z oblasti informatiky,
 • podporovať štúdium vybraných študentov,
 • podporovať uplatnenie absolventov všetkých druhov štúdia informatiky v slovenských podnikoch.

Nadácia pre rozvoj informatiky je zaregistrovaná ako prijímateľ 2 % dane.

Fakultu informatiky ma informačných technológií STU v Bratislave významne podporuje Nadácia pre rozvoj informatiky, ktorej prostriedky sa používajú na podporu:

 • súťaží študentov (ProFIIT, ACM ICPC...),
 • štúdia doktorandov (štipendia pre vybraných doktorandov),
 • organizácie informatických konferencií (napr. IIT,SRC, WIKT, Znalosti, eLearning),
 • študentov s mimoriadnými výsledkami (formou štipendií),
 • materiálneho zabezpečenia pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti..