Prejsť na obsah
Dekanát

Oddelenie odborných činností vykonáva odborné práce pri zabezpečovaní vedeckovýskumnej činnosti fakulty vrátane ekonomických prehľadov a štatistík v rámci výskumných úloh, administratívne čiastočne zabezpečuje medzinárodné vedecké projekty.

Organizačne zabezpečuje vedecké podujatia fakulty, agendu medzinárodných vzťahov fakulty. V kompetencii oddelenia sú aj práce redaktora webového sídla fakulty.


Pracovníčky oddelenia

Mgr. Viera Bordoy, MSc.,
projektová manažérka
e-mail: viera.bordoy[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 258
miestnosť 2.32

Mgr. Jana Gubová
tel.: +421 2 210 22 258
miestnosť 2.32

Zuzana Marušincová, BSBA
e-mail: zuzana.marusincova[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 224
miestnosť 2.24

RNDr. Katarína Mršková, PhD.
e-mail: katarina.mrskova[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 238
miestnosť 2.33

Ing. Martina Ries
propagácia štúdia
e-mail: martina.ries[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 224
miestnosť 2.24