Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

Oddelenie odborných činností vykonáva odborné práce pri zabezpečovaní vedeckovýskumnej činnosti fakulty vrátane ekonomických prehľadov a štatistík v rámci výskumných úloh, administratívne čiastočne zabezpečuje medzinárodné vedecké projekty.

Organizačne zabezpečuje vedecké podujatia fakulty, agendu medzinárodných vzťahov fakulty. V kompetencii oddelenia sú aj práce redaktora webového sídla fakulty.


Ing. Lukáš Šoltés
vedúci oddelenia
e-mail: lukas.soltes[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 520
miestnosť 5.20

 

Personálne obsadenie

Mgr. art. Slavomíra Fodorová
e-mail: slavomira.fodorova[at]stuba.sk

  • grafické práce

Zuzana Marušincová, BSBA
e-mail: zuzana.marusincova[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 224
miestnosť 2.24

Ing. Martina Ries
propagácia štúdia
e-mail: martina.ries[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 224
miestnosť 2.24

  • propagácia štúdia
  • habilitačné a inauguračné konania