Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

Oddelenie odborných činností vykonáva odborné práce pri zabezpečovaní vedeckovýskumnej činnosti fakulty vrátane ekonomických prehľadov a štatistík v rámci výskumných úloh, administratívne čiastočne zabezpečuje medzinárodné vedecké projekty.

Organizačne zabezpečuje vedecké podujatia fakulty, agendu medzinárodných vzťahov fakulty. V kompetencii oddelenia sú aj práce redaktora webového sídla fakulty.


Ing. Tomáš Kováčik, PhD.
vedúci oddelenia
e-mail: tomas.kovacik[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 516
miestnosť 5.16

 

Personálne obsadenie

Bc. Filip Krajča
e-mail: filip.krajca[at]stuba.sk
tel.: +421 210 22 224
miestnosť 5.16

  • grafické práce
  • propagácia

Daniela Štalmachová
e-mail: daniela.stalmachova[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 225
miestnosť 2.25

  • grafické práce
  • propagácia

Ing. Martina Ries
propagácia štúdia
e-mail: martina.ries[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 233
miestnosť 2.33

  • propagácia štúdia
  • habilitačné a inauguračné konania