Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

Personálne a mzdové oddelenie zabezpečuje výkon odborných činností v oblasti ľudských zdrojov, sociálnej práce vrátane organizovania výberových konaní podľa potrieb fakulty, mzdovú agendu vrátane spolupráce s poisťovňami a úradom práce a komplexne ekonomiku práce na úrovni fakulty.


PhDr. Erika Nižnanská
vedúca personálneho a mzdového oddelenia
e-mail: erika.niznanska[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 215
miestnosť 2.15

 

Pracovníčky oddelenia

Ing. Ivana Švantnerová
personálne a mzdové oddelenie
e-mail: ivana.svantnerova[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 217
miestnosť 2.17

PhDr. Erika Nižnanská
personálne oddelenie
e-mail: erika.niznanska[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 215
miestnosť 2.15