Prejsť na obsah
Spolupráca s priemyslom

Tieto spoločnosti podporujú FIIT STU priamo alebo prostredníctvom Nadácie pre rozvoj informatiky:


 

Fakultu významne podporuje Nadácia pre rozvoj informatiky, ktorej prostriedky sa používajú na podporu:

  • súťaží študentov,
  • štúdia doktorandov (štipendia pre vybraných doktorandov),
  • organizácie informatických konferencií (napr. IIT.SRC, WIKT, Znalosti, eLearning),
  • študentov s mimoriadnými výsledkami (formou štipendií),
  • materiálneho zabezpečenia pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti.