Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v nadväznosti na aktuálnu pandemickú situáciu spojenú s globálnym ochorením COVID19 a nejasnú vymožiteľnosť práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa zaznamenávať a spracovávať údaje o zdravotnom stave vstupujúcich osôb, prišlo z dôvodu procesnej opatrnosti zo strany fakulty k zmene v povinnosti vypĺňania zdravotného formulára.

Fakulta neukladá osobám vstupujúcim do priestorov fakulty povinnosť vyplnenia formulára, avšak každá vstupujúca osoba do priestorov fakulty je povinná sa preukázať negatívnym výsledkom PCR testu, resp. certifikátom s negatívnym výsledkom antigénového testu.

Vyššie uvedený postup je potrebné dodržať pri každom, a teda aj opakovanom vstupe do priestorov fakulty.

Ivan Kotuliak
dekan