Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

15. decembra 2020 o 11.30 hod.

Program:
Retrospektíva (kontrola/sumarizácia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia, per rollam hlasovanie, opodstatnenie funkcie podpredsedu AS FIIT, Dr. Trúchleho, návrh realizácie zasadaní aj inak ako prezenčne);
Návrh na aktualizáciu rokovacieho poriadku AS FIIT STU;
Voľba zástupcu FIIT STU do RVŠ.

Odkaz na sledovanie zasadnutia: https://bit.ly/3864m1t
Meeting number (access code): 126 268 5408
Meeting password: AS2020