Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Útvar prevádzky a krízového riadenia pripravil pre zamestnancov STU dokument s postupmi:

Postup v prípade podozrenia na výskyt príznakov ochorenia COVID-19,
Postup v prípade pozitívneho výsledku na ochorenie COVID-19 u zamestnanca,
Postup ukončenia domácej izolácie/hospitalizácie a návrat do práce

Viac informácií, dôležitých odkazov, usmernení a nariadení nájdete na našej webovej stránke Upozornenie na opatrenia v súvislosti s koronavírusom, ktorú priebežne aktualizujeme.