Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Projekt vznikol v máji 2020 ako reakcia na krízu spôsobenú koronavírusom. Je to zdieľaný výskumno-vývojový priestor pre študentov, pedagógov a vedcov STU, UK a SAV podporujúci iniciatívu, kreativitu a interdisciplinárnu spoluprácu riešiteľov, ktorej výstupom budú patenty, publikácie a praktické riešenia v boji s vírusom.

Iniciatíva je priamym a spoločným výstupom Memoranda o spolupráci medzi STU, UK a SAV, ako aj Dohody o spolupráci medzi STU a hlavným mestom Bratislava.

IMPULZ CORONA STU je zdieľaný výskumno-vývojový priestor podporujúci vlastnú iniciatívu, kreativitu riešiteľov, ich interdisciplinárnu spoluprácu. Vznikol ako reakcia na globálnu krízu spôsobenou koronavírusom.

Pozrite si všetky PROJEKTY, aj vy sa môžete stať ich súčasťou!