Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

5. júna 2019 sa na pôde FIIT STU v Bratislave uskutočnili voľby kandidáta na dekana fakulty >>>

Kandidátom na dekana FIIT STU v Bratislave na funkčné obdobie 2019 – 2023 sa stal

prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

Funkčné obdobie súčasnej dekanky je do 2. decembra 2019.

Pozrite si správu volebnej komisie .

Predstavenie kandidátov (28. 5. 2019) >>>