Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Súťaž stredoškolákov zameraná na overenie vedomostí z oblasti počítačových sietí, najmä konfigurácie aktívnych sieťových prvkov, ako sú prepínače a smerovače.

Cieľom tejto súťaže je umožniť žiakom stredných škôl prezentovať svoje vedomosti z oblasti počítačových sietí. Víťazi a úspešní riešitelia, získajú veľký počet bonusových bodov do prijímacieho konania na bakalárske štúdium na FIIT.

 

Termín a miesto súťaže:

8. 2. 2021 o 12.00 hod.
online: NetAcad, Cisco Webex/Google Meet

Dôležité upozornenie:
Vzhľadom na online povahu súťaže je pre účely kontroly priebehu a dodržiavania pravidiel pri riešení nutné nahrávať svoju obrazovku, mikrofón a webkameru (napr. pomocou https://obsproject.com/download) do videosúboru. Študent sa musí so zvoleným nahrávacím softvérom oboznámiť ešte pred súťažou a mať ho pripravený v čase súťaže. Úspešní riešitelia budú vyzvaní na zdieľanie videozáznamu ich riešenia s riaditeľom súťaže výlučne pre kontrolu dodržiavania pravidiel. Riaditeľ súťaže môže z dôvodu chýbajúceho/prerušeného videozáznamu alebo porušenia pravidiel súťaže daného riešiteľa diskvalifikovať.

Prihlásiť sa do súťaže je možné v termíne do 7. 2. 2021 do 23.59 hod. vyplnením tejto prihlášky.

Základné informácie o súťaži

Harmonogram

11.45 - 12.00 Privítanie účastníkov a informácie k priebehu súťaže
(Cisco Webex/Google Meet)
12.00 -13.45 Súťaž
(NetAcad)

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu harmonogramu podľa aktuálnej situácie na fakulte.