Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

19. novembra 2019 o 13.00 hod.
v Aule Magna

(-1.61 na 1. PP) FIIT STU v Bratislave

sa uskutočnilo slávnostné stretnutie FIITkárov
pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva,
na ktorom boli ocenení najlepší študenti fakulty za uplynulý akademický rok.

Pozrite si prezentáciu z podujatia (pdf; 2,97 MB).