Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa
29. apríla 2019 o 13.00 hod.
sa na FIIT STU v Bratislave v miestnosti 5.08
uskutoční obhajoba dizertačnej práce

Ing. Martina Nagya:
Softvérovo definované siete v bezdrôtových mobilných sieťach

v odbore: 9.2.9 Aplikovaná informatika.