Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Seminár informačnej bezpečnosti na FIIT STU.

1. decembra 2020 o 17.00 hod.

Registračný formulár: https://forms.gle/FKsas5U2vgrLPWNY9
Registrácia je otvorená do 30. novembra, 23.59 hod.

 

Upozornenie

Seminár bude formou diskusie a preto odporúčame sa naňho dopredu pripraviť.

Na tomto seminári máte jedinečnú možnosť diskutovať s odborníkom z praxe o svojich predstavách o manažmente v IB. Seminár bude vedený formou diskusie, a je potrebné pozrieť si materiály a stručne vypracovať úlohy ešte pred jeho začiatkom. Riešenia môžete robiť v tímoch alebo samostatne. Pokyny (ako aj 2 články) nájdete v prílohach na: https://bit.ly/2Jom2Ni).

 

Anotácia

Informačná bezpečnosť sa skladá z mnohých komponentov v troch hlavných pilieroch - technológie, procesy a ľudia. Informačnú bezpečnosť nie je možné riešiť izolovane “in silo”. Akokoľvek dobre bezpečnostný administrátor nastaví technológie určené na vymáhanie politík, nemotivovaný jednotlivec, alebo nefunkčné procesy vytvoria medzeru, ktorá ohrozí celé prostredie. Pracovník bezpečnosti si musí byť vedomý aj týchto pre neho zdanlivo externých zraniteľnosti, ktoré ohrozujú aj jeho prácu. O tomto a iných zaujímavých aspektoch psychológie informačnej bezpečnosti budeme spoločne diskutovať na seminári.

 

Lektor

Pavol Draxler - pred prácou bezpečnostného manažéra v Binary Confidence pracoval na pozícii vedúceho oddelenia SOC (Security Operation Center) v rámci projeku EÚ, sTESTA (secured Trans European Services for Telematics between Administrations). Niekoľko rokov pracoval tiež na pozícii vedúceho Výboru pre boj proti extrémizmu na Ministerstve vnútra. Tiež má skúsenosti z misií v rizikových oblastiach Bosny, Kosova a krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Jedným z cieľov v jeho živote je odovzdávať skúsenosti s prácou v oblasti bezpečnosti ďalej. Vyštudoval Linkoping University vo Švédsku.

 

Seminár informačnej bezpečnosti na FIIT STU vedú Martin Mihalovič a Ing. Alexander Valach. Garant seminára je doc. Ladislav Hudec.