Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Seminár informačnej bezpečnosti na FIIT STU.

7. mája 2021 o 13.30 hod.

Registračný formulár: https://forms.gle/kXaFFBQJyhQMtPTGA
Registrácia je otvorená do 6. mája, 23.59 hod.

 

Anotácia

Podvodné systémy predstavujú z pohľadu ochrany organizácie nezastupiteľný prvok. Umožňujú organizácii získavať o aktéroch hrozieb cenné informácie v podobe vektora a cieľa útoku, použitých nástrojov a využívaných informačných zdrojov. Najznámejšou podvodnou technikou sú honeypoty - pasce pre útočníkov. V rámci webinára si bližšie priblížime, čo sú honeypoty, ako fungujú a aké benefity prinášajú pre organizáciu. Zameriame sa na výber a nasadenie honeypotov a na právne a technické otázky súvisiace s ich samotnou prevádzkou.

 

Lektor

Pavol Sokol je vedúcim tímu na riešenie bezpečnostných incidentov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (CSIRT-UPJS). Okrem operatívnej činnosti spojenej s CSIRT (Computer Security Incident Response Team) sa venuje aj vzdelávacej a výskumnej činnosti. V rámci výskumu sa zameriava na oblasť informačnej a kybernetickej bezpečnosti a práva informačných a komunikačných technológií vrátane technických a právnych aspektov podvodných systémov. Je členom Českej kapitoly Honeynet Project organizácie, ktorá združuje odborníkov a výskumníkov v oblasti honeypotov a iných bezpečnostných technológií.

 

Seminár informačnej bezpečnosti na FIIT STU vedú Martin Mihalovič a Ing. Alexander Valach. Garant seminára je doc. Ladislav Hudec.

 


Ďalšie semináre informačnej bezpečnosti na FIIT STU v Bratislave v LS 2020/21