Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Na FIIT STU sa 22. apríla uskutoční 16. ročník študentskej vedeckej konferencie IIT.SRC 2020.

Bratislava 21. 4. 2020. Na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) sa 22. apríla uskutoční 16. ročník študentskej vedeckej konferencie IIT.SRC 2020. 47 projektov bude tentokrát prezentovaných virtuálne. Hlavný hosť konferencie – prof. Markus Rupp z Technickej univerzity vo Viedni, odborník na 5G sieť, tému, ktorá hýbe svetom, vystúpi online s pozvanou prednáškou Wireless Communications of the Future (Bezdrôtová komunikácia budúcnosti).

„Napriek mnohým obmedzeniam, ktoré koronavírus priniesol do oblasti vzdelávania sa snažíme naďalej študentom prinášať najvyššiu možnú kvalitu. Veľmi ma teší, že študentská vedecká konferencia v oblasti informatiky a informačných technológií (IIT.SRC) dáva našim študentom priestor prezentovať výsledky svojho bakalárskeho, inžinierskeho i doktorandského štúdia už po 16-tykrát,“ povedal prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU.

Konferencia dáva možnosť študentom FIIT STU vyskúšať si svoje prezentačné schopnosti pred svojimi kolegami i pedagógmi. Projekty, ktoré prezentujú študenti všetkých troch stupňov štúdia, sa venujú témam z oblastí:

 • rozšírená a virtuálna realita,
 • komunikačné siete,
 • internet vecí,
 • blockchain,
 • umelá inteligencia a strojové učenie,
 • fake news,
 • sociálne siete,
 • bezpečnosť komunikačných sietí,
 • monitorovanie zdravotného stavu ľudí,
 • spracovanie obrazu a medicínskych dát,
 • modelovanie a vizualizácia,
 • crowdsourcing dát o problémoch ciest pre verejnú správu,
 • sledovanie správania sa vodičov atď.

Študenti napísali a odovzdali vedecké články o svojich projektoch, tieto boli podrobené vyhodnocovaciemu procesu zo strany odborníkov z FIIT STU. Autori vybraných kvalitných článkov boli prizvaní na konferenciu, na ktorej 22. apríla 2020 video konferenčnou formou budú prezentovať svoje práce záujemcom z radov svojich študentských kolegov a pedagógov.

„Som veľmi rád, že pozvanie odprednášať hlavnú prednášku IIT SRC 2020 prijal prof. Markus Rupp z Technische Universität Wien. Profesor Rupp bude hovoriť na tému bezdrôtových komunikácií budúcnosti, najmä z pohľadu výziev, ktorým budeme čeliť z dôvodu rozrastajúcich sa miest a podelí sa s nami o poznatky získané v rámci svojho výskumu,“ dodal prof. Kotuliak.

Poďakovanie za organizáciu tohto podujatia patrí nielen organizačnému tímu, hodnotiteľom článkov a hlavnému rečníkovi, ale aj našim partnerom, vďaka ktorým môžeme našu študentskú vedeckú konferenciu dlhé roky realizovať.

Viac o hlavnom prednášateľovi prof. Ruppovi, ako aj o samotnej konferencii možno nájsť na webovej stránke: https://www.fiit.stuba.sk/iit-src2020/conference-keynote


Tlačová správa: Na FIIT STU sa 22. apríla uskutoční 16. ročník študentskej vedeckej konferencie IIT.SRC 2020 (Bratislava 21. 4. 2020)